Πρόγραμμα μηνιαίας υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίων δράσης στους χώρους εργασίας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και την διασφάλιση της ευημερίας των στελεχών.