Πρόγραμμα εργασίας για την υποστήριξη των managers και συμβούλων για την αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγικότητας, απόδοσης και ευεξίας στις ομάδες τους.