Εξειδικευμένες εξετάσεις για την συλλογή χρήσιμων πληροφοριών για την υγεία του εντέρου και γενικότερα ολόκληρου του οργανισμού.