Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας.

Το Health Coaching αποτελεί μία συνεργασία μεταξύ εσάς και ενός coach υγείας βάση της οποίας θα κατορθώσετε να αλλάξετε εκείνες τις καθημερινές συμπεριφορές και συνήθειες (τρόπο ζωής) που συμβάλλουν στην κακή υγεία, καθιστική ζωή, έλλειψη ενέργειας, κακή διάθεση κ.α.  Ένας health coach θα σας βοηθήσει να θέσετε SMART στόχους, να τους συνδέσετε με εσωτερικά σας κίνητρα, προκειμένου να αποκτήσετε ένα πιο υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής. 

Σε γενικές γραμμές ένας coach υγείας βοηθάει τους πελάτες του να αλλάξουν συμπεριφορές σε τομείς όπως:

  •  η διατροφή
  •  η άσκηση
  •  η διαχείριση του στρες
  •  ο ύπνος
  •  η ψυχαγωγία (η ευχαρίστηση)

Συνήθως ένας health coach έχει επιστημονικό υπόβαθρο με τους πιο συνήθεις κλάδους να είναι η διατροφολογία και η εργοφυσιολογία (αθλήματα, προπόνηση). Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το health coaching διαβάστε εδώ.

Δωρεάν Συνεδρία 30' Λεπτών

Εξασφαλίστε σήμερα μια δωρεάν συνεδρία 30' λεπτών για να απαντήσουμε στα ερωτήματα σας, να συζητήσουμε τους στόχους σας και να σας παραθέσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τους πραγματοποιήσετε.

Δωρεάν Συνεδρία
Κλείστε σήμερα μια δωρεάν συνεδρία 30' λεπτών για να απαντήσουμε στα ερωτήματα σας, να συζητήσουμε τους στόχους σας και να σας παραθέσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τους πραγματοποιήσετε.
Scroll to Top